Betalen

Vanaf 1 januari 2013 zijn tandartsen weer verplicht een vast tarief te hanteren. Alle prijzen in Nederland zijn dus weer gelijk, deze worden immers door de overheid bepaald.

Voor behandelingen waarvan de kosten hoger dan 150 euro zijn, kunt u een kostenbegroting vooraf krijgen.

De factuur kan na afloop van de behandeling worden gepint, maar we kunnen uw factuur ook opsturen naar ons factoring bedrijf Infomedics. Uw factuur wordt dan eerst doorgestuurd naar uw zorgverzekering en u krijgt enkel een factuur voor het restbedrag.

Bij verhindering dient u zich 48 uur van te voren af te melden, anders zal de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Wat vergoedt uw verzekering?

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor tandheelkundige behandelingen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw polisvoorwaarden. Informatie hierover kunt u vinden op www.allesoverhetgebit.nl.