Betalen

Vanaf 1 januari 2013 zijn tandartsen weer verplicht een vast tarief te hanteren. Alle prijzen in Nederland zijn dus weer gelijk, deze worden immers door de overheid bepaald.

Voor behandelingen waarvan de kosten hoger dan 150 euro zijn, kunt u een kostenbegroting vooraf krijgen.

U dient er rekening mee te houden dat de behandelingen direct per pin of contant worden voldaan.

Wat vergoedt uw verzekering?

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor tandheelkundige behandelingen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw polisvoorwaarden. Informatie hierover kunt u vinden op www.allesoverhetgebit.nl.